Què fem

Des dels serveis Audiovisuals de CaminsTECH oferim la creació, disseny, assessorament i elaboració de continguts multimèdia amb finalitats docents, de recerca i institucionals. Aquests serveis inclouen:

  • Gravació, edició i publicació de vídeos
  • Creació de gràfics i figures
  • Realització de reportatges fotogràfics
  • Creació de recursos web
  • Videoconferència
  • Impressió a color a gran format
  • Escaneig de documents i diapositives
  • Digitalització de plànols

Segons el tipus de servei, la finalitat del producte a realitzar o el col·lectiu al que pertany la persona el servei es realitzarà o no en règim d'autoservei.

Podeu trobar més informació dels nostres serveis a la pàgina web de caminsTECH