Entrevista amb Juan Pablo Martinez Molina

Juan Pablo Martínez Molina

Enginyer de Camins, Canals i Ports, titulat a l'Escola de Camins-UPC BarcelonaTech i a Ecole des Ponts-ParisTech

El meu objectiu era poder orientar la meva carrera a un perfil de gestió d'infraestructures en el camp de l'Enginyeria Civil, complementant els coneixements cientifico-tècnics adquirits a l'Escola de Camins.

Produït per caminsTECH
BY-NC-SA